Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego nie posiadającą osobowości prawnej. Status prawny ośrodka reguluje ustawa z dnia 8 maraca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXXIX/272/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku

zmany do Uchwały w sprawie  uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Uchwała Rady Gminy Michałowice  Nr XI/108/2011 z dnia 23 listopada 2011

Data publikacji: 28.08.2014 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2014 16:01
Wyświetleń: 183
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski